Välkommen till Skandia Elmontage

Vi har spetskunskap, hög tekniknivå, brett kunnande och gedigen erfarenhet – en kraftfull kombination för dig som söker en komplett partner inom elteknikområdet.

Du kan med förtroende vända dig till oss för installation, implementering, konstruktions- och andra uppdrag inom el, belysning, kraft, automation, teleinstallationer, datanät, larm, säkerhet och båtinstallationer. Vi utför även miljörelaterade åtgärder som energieffektiviseringar och livscykelanalyser samt åtar oss service- och underhållsuppdrag.

Vi har arbetat i många år tillsammans med de flesta av våra kunder. Med kunskap om kundens verksamhet, anläggning och förutsättningar kan vi ta ett större ansvar och göra ett bättre jobb som gagnar båda parter.

Vår ambition är att ligga steget före och snabbt ta till oss ny teknik och nya teknikområden för att kunna uppfylla kundernas förväntningar på oss som en kompetent och komplett partner. Kontinuerlig vidareutbildning och låg personalomsättning är nyckeln till framtidens möjligheter.
 
Fördelen med att välja oss är att vi kan hela bredden och långa kundrelationer är vårt signum.