Du kan med förtroende vända dig till oss för installation, implementering, konstruktions- och andra uppdrag inom el, belysning, kraft, automation, teleinstallationer, datanät, larm, säkerhet och båtinstallationer. Vi utför även miljörelaterade åtgärder som energieffektiviseringar och livscykelanalyser samt åtar oss service- och underhållsuppdrag.

El- Kraft och Belysning – vi utför alla typer av arbeten.

Data-, Tele- Säkerhets- och Larminstallationer – vi utför allt inom kontor, skolor och industri.
.
Båtinstallationer - vi har över 15 års erfarenhet av båtinstalltioner och har utfört eljobb för försäkringsbolagens räkning i över 10 år och ett långvarigt samarbete med fritidsbåtsvarven i Göteborg. Vi utför konstruktion, nyinstallation, komplettering, reparation och uppgradering av elsystem gällande såväl stora som små båtar.

Provrum – vissa större industrier har provrum för att testa sina produkter och prototyper. Den omfattande komplexiteten i dessa kräver den senaste tekniken i form av elektronik och övervakningssystem. Vi har uppdraget att installera och ansvara för elektroniken i bilindustrins motorprovrum i Göteborg.

Styr ljuset energieffektivt – det finns många sätt att styra ljus, dagsljusstyrt, närvarostyrt, tidstyrt eller akustikstyrt. Alla sätt har fördelen med att du sparar energi. Vi kan ge råd om energieffektiv ljusreglering.

Komplett inom automatik – vi kan de flesta typer av industriautomationer. Det kan gälla robotlinjer, trasportörer, övervakning, signalsystem, hydraulikstyrning, press automatik, stopp- och startautomatik, frekvensomvandlare med mera.  
Vi utför även kompletta ritningar och konstruktions-handlingar.

Egen apparatskåpstillverkning – med egen tillverkning för olika typer av automationsutrustning har vi större möjlighet att anpassa apparatskåpets funktioner efter kundens behov. Det ger oss och våra kunder en säkrare produkt och tryggare leveranser.

Klassade miljöer – är er miljö brandfarlig, finns explosionsrisk eller föreligger annan risk? Vi har de kvalifikationer som krävs för att arbeta i klassade miljöer.

Integrerade system för säkerhet och energieffektivisering – det är allt vanligare att flera system är integrerade under samma plattform. Det kan gälla ljusstyrning, öppning/stängning, larm och så vidare. Även data- och telefonnät integreras i allt högre utsträckning och kan användas för att kommunicera med annan styrutrustning tex. för ventilation. Skandia Elmontage har den kompetens och erfarenhet som krävs för den här typen av uppdrag.