Vår Vision

Skandia Elmontage AB har under hela verksamhetstiden tidigt följt med teknikutvecklingen inom branschen, och detta är även företagets mål för framtiden. Det är av stor vikt att tidigt ta till sig nya teknikområden för att bli en långsiktig leverantör till kunden. Företagets verksamhet bedrivs till största delen inom Göteborgsregionen, med fasta arbetsplatser lokaliserade till fem stora kunder, en mindre del av uppdragen utgår från företagets kontor och verkstad på Ovädersgatan. För att möta framtidens teknik följer vi utvecklingen främst inom den teletekniska delen, och har startat med utbildning inom detta område. Det stora teknikkunnandet hos flera av våra kunder ger oss viss ledning om vilka områden som i framtiden kommer att ingå i våra uppdrag. Med en lugn personalomsättning och vidareutbildning av vår personal anser vi att även i framtiden kunna erbjuda våra kunder installationer av högsta kvalitet.

Historia

Skandia Elmontage AB startade sin verksamhet 1965 med 10 stycken elektriker som hade stor erfarenhet av industrianläggningar. Dessa 10 jobbade med företaget under 20 års tid och lämnade sedan över till 4 personer som drev företaget framåt under ytterligare ca. 25 år. Hösten 2008 bytte företaget ägare och 3 nya krafter tog över för att driva det vidare i samma anda som innan.

Idag ägs företaget av Christer Antbro (VD), Peter Edvardsson och Reine Ekstorm och vi är totalt ca. 50 personer som arbetar i företaget.